வணக்கம்

கடல் கடந்தான் எங்கள் தமிழன் - அங்கும்
கற்பூர தீபம் கண்டன் இறைவன்
உடலுக்கு பொருள் தேடி உள்ளத்தில் இறை நாடி
தமிழுக்கும் பணி செய்து தன்மானத்துடன் வாழ...

WELCOME

Welcome to the website of the Tamil Cultural Association of Waterloo Region, Ontario, Canada.The website has a wealth of information that would interest you and those who like to know more about Tamil Arts, Culture, Language and Heritage.

Welcome
750x75

Entertainment

750x75
 

Technology

 750x75

Health

750x75

Environment

750x75
750x75

About Us

Welcome to the website of the Tamil Cultural Association of Waterloo Region, Ontario, Canada. The website has a wealth of information that would interest you and those who like to know more about Tamil Arts, Culture, Language and Heritage.

Latest Posts

silambamtam

Martial Art.

மொழியும் கலையும் க... more

jallikattu

Village Games.

மொழியும் கலையும் க... more

veena02

Music.

மொழியும் கலையும் க... more

Social Icons